Hälsa, meriter mm Astrid

Hälsa:             HD A AD Ua, Har Hypothyreos
Utställning:    Ck, res Cacib,
Jaktprov:         0 inoff
Workingtest:  nkl 84 p, ökl 76/78 p Ej startat i elit