Hälsa, meriter mm Lovis

Hälsa                 HD A AD ua
Utställning       1 pr Ukl, 1 kv specialen 2004
Jaktprov            3 pr Nkl inoff
Working Test    ca 50p Nkl
Agility                1 pinne Hoppklass 1