Hälsa, meriter mm Jilla

Hälsa              HD C  AD ua
Jaktprov
Wt                  33p Nkl (bara två rutor)
Viltspår         Gk Anlagsklass
Utställning    HP Bir, Big 3 Valpklass 1, HP Bir Valpklass 2. Excellent, CK Reserv Cert, BIS 4 Veteran SSRK Östra.
Övrigt