Hälsa, meriter mm Vilde

Hälsa:                 HD B (a/b) AD ua Kryptochid
Utställning:        BIS Diskvalificerande fel Specialen 2009 och 2011
Jaktprov:            1 Nkl Inoff B-prov – Provbäst, 2:a pris Ekl Tjp
Working test:    76 p Nkl (uppflyttad till Ökl), 55p Ökl
Bruks:                 Uppflytt Apell Sök 272,75p
Lydnad:              1 Lkl 1, 1 Lkl 2
Viltspår:              Gk anlagsklass
Htm:                    Uppflytt till klass 3 på två starter.
Övrigt:                Gk Apporteringstest, MH med 1:a på skott, Funktionsbeskriven, 3:a västras wt-
cup 2010